Izjava o konverziji


IZJAVA O KONVERZIJI   Sva plaćanja vršiće se u srpskoj valuti - dinaru (RSD). Iznos vašeg računa sa kreditne kartice koji će biti naplaćen, dobija se konverzijom cene iz evra u srpski dinar prema trenutnom kursu nacionalne banke. Prilikom zaduženja Vaše kreditne kartice, iznos se pretvara u vašu lokalnu valuta prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat konverzije postoji mogućnost male razlike u odnosu na prvobitnu cenu navedenu u našem veb sajtu.